Larenjit Nedir? Larenjitin Belirtisi Neledir?

Larenjit, Larenks (larinks) adı verilen boyun bölgesinin enfeksiyonu ve iltihabı sonrasında, burada oluşan duruma verilen addır. Larenks halk arasında gırtlak adı verilen bölgedir. Larenjitin diğer bir deyişle tanımı, gırtlak enfeksiyonudur.

Vücuda giren çeşitli virüsler ve bakteriler nedeniyle Larenjit oluşmaktadır. Enfeksiyon ve tahrişe neden olan diğer nedenlerle oluşmaktadır. Hastadan hastaya değişmekle birlikte 1-2 hafta kadar sürebilmektedir. Bazı hastalarda kronikleşebilir.

larenjit-nedir-larenjit-belirtisi-nedir-nedenleri-nelerdir-larenks-nedir-girtlak-enfeksiyonu

Larenks (Larinks) Nedir?

Larenks, boynun orta hattında yerleşen, konuşma ve solunum fonksiyonlarının temel organıdır. Gırtlak olarak bilinen yapıdır. Kıkırdaklar, kaslar ve mukozadan oluşmaktadır ve anatomik olarak 3 farklı bölgeye ayrılmaktadır. Enfeksiyon sırasında bu üç bölge de tutulur.

Larenks içerisinde, ses telleri denilen yapı da bulunmaktadır. Hastalık esnasında bu bölgenin tutulması nedeniyle ses kısıklığı oluşur. Larenks sadece Larenjitle değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da iltihaplanır. Tüm solunum yolu enfeksiyonlarının %25‘inde Larenksde iltihaplanma vardır.

Larenjit Nedir?

Larenjit, gırtlak olarak bilinen Larenksin enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon virüsler ve bakterilerle oluşabileceği gibi pek çok tahriş yapacak neden sonucunda da oluşabilir. Larenksin içinde sesi oluşturan yapı da bulunmaktadır.

Larenjitte ses telleri de zarar görür ve sesin bozulmasına neden olur. Bazı ilerleyen vakalarda, hastalarda ses duyulmayacak kadar kısılabilir.

Larenks, yemek (özefagus) ve soluk borusunun (trakea) birleşme yerinde bulunur. Epiglottis adı verilen bir kapak ile yemek sırasında gıda ve tükürüğün soluk borusuna kaçması önlenir. Larenjit esnasında tüm bu yapılarda enfeksiyon ve iltihaplanma görülür.

Diğer pek çok üst solunum enfeksiyonu gibi Larenjit de, mevsim geçiş dönemlerinde sıkça görülmektedir. Diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının ilerlemesiyle beraberliği sıkça görülmektedir. Her yaş grubunda görülmektedir. Yetişkinlerde görülmesi çok ciddi bir durum değildir. Çocuklarda görülmesi durumunda üzerinde durulması gerekmektedir çünkü farklı rahatsızlıklara dönüşebilmektedir.

Larenjit, kısa süreli (akut) ve uzun süreli (kronik) olabilmektedir. Büyük çoğunlukla akut hali görülür. Akut hali genellikle enfeksiyon ajanları ile oluşur. Kronik hali ise, iyi tedavi edilmemiş akut form ve çeşitli tahriş nedenleri ile oluşmaktadır.

Larenjitin önemli özelliklerinden biri de, diğer üst solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı olmasıdır. Bu yüzden hastanın yakın çevresinde yaşayan insanların bu hastalıktan korunması gerekir.

Larenjitin Nedenleri Nelerdir?

Larenjitin tuttuğu gırtlak bölgesi, önemli bir geçiş bölgesidir. Hem solunum hem de mide-bağırsak sisteminin etkileri nedeniyle bu hastalık oluşabilir. Larenjitin nedenleri çeşitli tıp kaynaklarında akut (hızlı) ve kronik (yavaş) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yüzden sizlere Larenjitin nedenlerini bu şekilde sunacağım.

Akut Nedenler: Akut nedenler genellikle enfeksiyon ajanları sonucunda oluşmaktadır. Özellikle virüsler ve bakteriler akut Larenjite neden olmaktadır. Virüs enfeksiyonlarına bağlı olarak çoğunlukla oluşmaktadır. Akut nedenler olarak ani tahriş yapıcı nedenler de sayılabilir. Bir gün içinde yoğun olarak tezahürat yapmak gibi. Grip ve soğuk algınlığının ileri aşamalarında da oluşabilir.

Kronik Nedenler: Larenjit, genel olarak akut nedenler ile oluşsa da, kronik formu da sıkça görülmektedir. Boğazda sürekli tahrişe yol açan nedenler ile oluşmaktadır. Bu nedenler şunlardır; gastroözefageal reflü hastalığı (görh), uzun süreli bakteri, virüs, mantar ve parazit enfeksiyonları, kronik sinüzit, aşırı öksürük, alerjenlere sürekli maruz kalmak, toksik dumanları solumak, fazla alkol tüketimi, sesin aşırı kullanımı, bazı ilaçlar ve sigara içmek sonucunda oluşur.

Larenjitin Belirtisi Nelerdir?

Larenjitin yerleştiği bölge nedeniyle, birçok neden bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Nedenlerinin çokluğu gibi, belirtileri de çoktur. Larenjitin başlangıç döneminde ilk olarak öksürük görülür ve sonrasında diğer belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Larenjit nedeniyle görülen belirtiler şunlardır:

1. Kuru Öksürük

Hemen üst satırda yazdığım gibi, Larenjitin başlamasından sonra görülen ilk belirti çoğunlukla öksürüktür. Bu öksürük akciğerden kaynaklanmaz. Akciğerden değil de boğaz bölgesinden kaynaklanan bu öksürük kurudur. Ancak Larenjit ile beraber akciğer enfeksiyonları da görülebileceği için, bazı hastalarda balgamlı öksürük de olabilir.

2. Ağrılı Yutma

Yemek ve soluk borusunu içinde bulunduran Larenks bölgesinin enfeksiyonu sonucunda, yutkunma zorluğu yaşanır. Hastalar hem katı hem de sıvı gıdaları alırken yutkunmakta zorlanır. Bu yutkunma zorluğu tükürük yutarken de yaşanır.

3. Boğazda Gıdıklanma Hissi

Bu belirti çoğunlukla hastalığın başladığı dönemde görülür. Hastaların boğazında gıdıklanma hissi ve hafif yutma güçlüğü vardır. Bu gıdıklanma hissi zamanla yerini ağrıya bırakır.

4. Ses Kısıklığı

Sesin çıkmasını sağlayan bölge Larenksin içindedir. Bu bölgenin enfeksiyonu sonucunda, iltihaplanır ve şişer. Hastalarda ses kısıklığı başlar. Bazı hastalarda o kadar ileri dereceye varır ki, ses hiç duyulmayabilir.

5. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ile Birlikte Görülmesi

Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle birlikte görülür. Yani tonsillit, farenjit, sinüzit, Larenjit, epiglottit gibi enfeksiyonlar çoğunlukla hep birlikte görülür. Bu yüzden tedavi verilirken her birine yönelik değil, toplu olarak tedavi düzenlenir. Hastalarda ses kısıklığı varken burun akıntısı vardır örnek olarak. Yani Larenjit ile birlikte grip ya da tonsillittir hasta.

6. Ateş Yüksekliği

Hastalarda hafif ateş de görülür. Görülen ateş subfebril olarak tarif edilir. Yani 38 dereceden daha düşüktür. Virüs nedeni ile oluşan Larenjite bağlı olarak oluşan ateş böyle hafif seviyelerdedir. Bakteriyel nedenlerle oluşan Larenjit ise daha yüksek ateş ile seyreder, 39-40 dereceleri bulan ateş görülebilir.

7. Diğer Belirtiler

Tutulduğu bölge ve bir enfeksiyon oluşu nedeniyle, Larenjite bağlı olarak görülen daha birçok belirti vardır. Bunlar; yorgunluk, halsizlik, boğazda kuruma, baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları, boyun bölgesindeki lenf bezelerinin şişmesi ve ağrısı, kulağa vuran boğaz ağrısı, boğazda yabancı cisim ve takılma hissi ve solunum güçlüğüdür.

NOT:  Bu yazı bir Doktor tarafından, hastaları ve hastalık potansiyeline sahip kişileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir tanı ve tedavi amacı yoktur. Yukarıda gördüğünüz şikayetlere sahipseniz bir Kulak-Burun-Boğaz Doktoruna muayene olmanızda fayda var.

Leave a Reply