İmpetigo Nedir? İmpetigonun Belirtisi Nelerdir?

İmpetigo, bakterilerin neden olduğu bir cilt enfeksiyonudur. Halk arasında okul yarası olarak bilinmektedir. Genellikle bir yaralanma sonucunda meydana gelen boşluktan yararlanan bakteriler, içeri girerek bu hastalığa neden olur. Derideki çizikler, kesikler, sinek ısırıkları ve diğer yaralanmalar sonrasında oluşabilmektedir.

Derinin yüzey enfeksiyonlarından biridir. Nemli iklimde ve yaz aylarında daha sık görülmektedir. Bu yazıda sizlere bir Doktor elinden İmpetigonun ne olduğunu, nedenlerini ve belirtilerini anlatmaya çalışacağım.

impetiogo-nedir-belirtis-nedir-nedenleri-etkenleri-risk-impetigonun-İmpetigo

İmpetigo Nedir?

İmpetigo, yüzeysel deri enfeksiyonlarından biridir. İmpetigonun nedeni çeşitli bakterilerdir ve deri yüzeyinde yaşanan bir yaralanma sonucunda hastalığa neden olurlar. Bütün yaşlarda görülüyor olsa da, çocuklarda sık görülen bir deri enfeksiyonudur. Özellikle yaralanmaya açık olan okul çağı çocuklarında ve 2-5 yaş arası çocuklarda görülür.

İmpetigonun özelliklerinden biri de, bulaşıcı olmasıdır. Hastanın diğer kişilerle teması sonrasında yayılabilmektedir. Hastanın kendi vücudu üzerindeki farklı bölgelere de bu nedenle yayılabilmektedir.

İmpetigo, bakteri kaynaklı bir hastalıktır. Bu hastalığa en çok “grup A streptokoklar” neden olmaktadır. Daha az görülmekle birlikte diğer bir bakteriyel neden ise “stafilokokus aureustur“.  Bu bakteriler deri yüzeyinde sıkça bulunmaktadır ve bir deri travması sonrasında İmpetigoya neden olabilmektedirler.

Travmaya ve açık ortama daha çok maruz kalan yüzde, kollarda ve bacaklarda daha sık görülmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklarda rastlanmakta ve bu yaştaki çocukların travmaya açık oluşu nedeniyle oluşmaktadır. Bu yüzden halk arasında okul yarası olarak bilinmektedir.

İmpetigo nedeniyle oluşan lezyonlar küçük vezikül ve püstüller şeklinde başlar. Bal renginde ve sarı renkte deri lezyonlarına ve döküntülere neden olur. Bu lezyonlar kaşıntı yapar ancak ağrısızdır. Lezyonun kaşınması ve oynanması nedeniyle vücudun farklı yerlerine de yayılabilmektedir. Bu yayılım nedeniyle, mümkünse İmpetigolu bireylere temas etmemeye çalışılmalıdır ve kişisel eşyaları kullanılmamalıdır.

İmpetigonun Tipleri Nelerdir?

İmpetigo, yaptığı enfeksiyonun farklılığına göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar:

Büllöz Olmayan İmpetigo (Yüzeyel İmpetigo): İmpetigonun daha sık (%70) görülen alt tipidir. Daha çok okul çağındaki çocuklarda görülmektedir. Bu hastalıkta etken S.pyogenes ve Saureus’tur. Bu tip İmpetigoda, bal rengi – sarı renkli kabarcıklar ve kabuklanmalar tipik bir görünüm verir. Bunlar 2 cm’den daha büyük değildir. Hastalık ilerledikçe bal renginde kabuklanmalar yapar ve yavaş yavaş iyileşir.

Büllöz olmayan İmpetigo, derideki travma bölgelerinde daha sık görülür. Yüz bölgesinde ağız ve burun çevresinde daha çok görülmekle birlikte, vücuttaki herhangi bir bölgede de görülebilir. Hastalarda lenf bezi şişmelerine rastlanabilmektedir.

Büllöz İmpetigo: İmpetigonun daha az sıklıkta (%30) görülen alt tipidir. Genellikle yenidoğan bebeklerde ve küçük çocuklarda görülmektedir. Bu hastalıkta etken genellikle S.aureus’tur.  Deride kızarıklıkla birlikte içi su dolu sarı kabarcıklar görülür. Bu kabarcıklar 3 cm’den küçüktür ve gevşek büllerdir. Zamanla bu kabarcıklar irinleşir ve ilerleyen süreçte kurur ve sonrasında iyileşir.

Büllöz İmpetigo, sağlam deride de gelişebilir. Bu tip hastalıkta, tüm vücutta hastalığa bağlı olarak semptomlar gelişebilir. Halsizlik, kırgınlık, genel vücut ağrısı gibi.

İmpetigonun Nedenleri Nelerdir?

İmpetigonun asıl nedeni bakterilerdir. Çoğunlukla “grup A streptokoklar” sebep olmakla beraber diğer önemli neden de “stafilokokus aureustur”. İmpetigonun asıl nedeni bu bakteriler olsa da bu enfeksiyona yatkınlığa sebep olan birçok neden bulunmaktadır. Bunlar:

~ Sinek ısırıkları

~ Böcek ısırıkları

~ Hayvan ısırıkları

~ Kesici ve delici alet yaralanmaları

~ Tırnak çekme

~ Çeşitli yaralanmalar

İmpetigoya yatkınlık oluşturan durumlar bunlarla sınırlı değildir. Kalabalık ortamlarda yaşama, hijyen koşullarının yetersizliği, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar ve ilaçlar, geçirilmekte olan virüs, mantar ve parazit enfeksiyonları, kaşıntılı deri lezyonları ve deri hastalıkları, İmpetigolu hastayla veya kişisel eşyaları ile temas da diğer risk faktörleridir.

Yukarıda yazılan maddeler İmpetigoya yatkınlık oluşturmaktadır. Ayrıca Büllöz İmpetigo formunun sağlam deride bile kendiliğinden görüldüğü bilinmektedir.

İmpetigonun Belirtisi Nelerdir?

İmpetigo, vücudun birçok bölgesinde görülen yüzeysel bir deri enfeksiyonudur. Büyük çoğunlukla hafif seyirlidir ve birkaç hafta içinde tamamen iyileşmektedir. Bu bölümde İmpetigoda görülen belirtileri ve bu belirtilerin özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. İmpetigonun belirtileri şunlardır:

1. Yüz, Kol ve Bacakta Lezyonlar

İmpetigonun başlıca tuttuğu yerler; yüz, kollar ve bacaklardır. İmpetigo, travma sonrasında deri bütünlüğünün bozulması nedeniyle oluşur ve okul çağındaki çocuklarda sık görülür. Travmaya en çok maruz kalan bölgeler olan yüz, kol ve bacaklar okul çağındaki çocuklarda sık sık travmaya maruz kalmaktadır. İmpetigonun bu bölgelerde daha sık görülmesinin nedeni budur. Buna karşın vücudun herhangi bir yerinde de görülebilmektedir.

2. İçi İrinli Kabarcıklar

İmpetigonun görülme şekli, içi dolu kabarcıklardır. Başlangıç döneminde daha sulu bir madde varken zamanla irinleşir kabarcıklar. Kabarcıklar genellikle 2 cm’dem küçüktür. Zamanla rengi bal rengine döner kurur.

3. Lezyon Çevresinde Kızarıklık

İmpetigo bir deri enfeksiyonudur. Diğer pek çok enfeksiyonda olduğu gibi İmpetigoda da lezyon bölgesinde enfeksiyona bağlı kızarıklık oluşur.

4. Kaşıntı

İmpetigoya ait belirtilerden biri de kaşıntıdır. Hastanın kaşıması sonrasında patlayan kabarcıklar, hastalığın bulaştırıcılığını arttırmaktadır. Lezyon bölgesinde kaşıntı olmasına rağmen ağrı yoktur.

5. Döküntü

İmpetigoya bağlı gelişen lezyonlar, zaman ilerledikçe irinleşmeye başlar. Bir süre sonra da kurumaya ve kabuk bağlamaya başlar ve dökülür. Dökülen deri parçaları sarı veya bal rengindedirler.

6. Diğer Belirtiler

İmpetigonun belirtileri bunlarla sınırlı değildir. Hastalığa bağlı lezyonlar ortalama 2-3 gün içinde çıkmaktadır. Lezyon bölgesinde kızarıklık ve sıcaklık artışı vardır ilk olarak. Sonrasında içi sıvı ve irin dolu lezyonlar oluşur. Lezyon bölgesinde şişlik görülebilmektedir. Üzeri kabuk tutan ve içindeki maddeyi sızdıran yaralar görülür. Bu tür lezyona sahip hastalarda nefes darlığı, çarpıntı, 39-40 dereceleri bulan ateş ve bilinç bulanıklığı görülmesi halinde bir Doktora gitmesi yararlı olacaktır.

NOT:  Bu yazı bir Doktor tarafından, hastaları ve hastalık potansiyeline sahip kişileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir tanı ve tedavi amacı yoktur. Yukarıda gördüğünüz şikayetlere sahipseniz bir Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye – Dermatoloji) Doktoruna muayene olmanızda fayda var.

Bu yazıda yararlanılan bazı kaynaklar:

╠ Avşar Ü, Avşar Ü.Z, Işık M: Ankara Medical Journal (2013; 13(2):100-102) | Aile Hekimliğinde Sık Karşılaşılan Bir Hastalık; Büllöz İmpetigo

 Bülbül E.B, Tunalı Ş: J Curr Pediatr 2004; 2 | Sık Rastlanan Pediatrik Deri Hastalıkları – Derleme

Leave a Reply