Farenjit Nedir? Farenjitin Belirtisi Nelerdir?

Farenjit, farenks adı verilen bölgenin enfeksiyonu ve iltihaplanmasıdır. Farenks, yutak olarak bilinen bölgedir. Bu bölge, ağız ve burun boşluğunun hemen arkasında bulunmaktadır. Farenks adı verilen bölgenin virüs ve bakteriler ile iltihaplanması Farenjit olarak isimlendirilir. Bu yazıda sizlere Farenjitin ne olduğunu, nedenlerini ve belirtilerini anlatmaya çalışacağım.

farenjit-nedir-farenjit-nedenleri-nelerdir-belirtisi-nedir

Farenks (Farinks) Nedir?

Yazının giriş kısmında kısaca Farenksden bahsettim, ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bu bölgeyi sizlere tanıtmam faydalı olacaktır. Şimdi gelin size kısaca Farenksin ne olduğunu anlatayım.

Farenks halk arasında yutak adı verilen bölgedir. Burun boşluğunun ve ağız boşluğunun arkasında yer almaktadır. Uzunluğu 12-14 cm kadardır. Tüp biçiminde bir yapıdır. Kas ve mukozadan yapılmıştır. Farenksin üst bölümü burun boşluğu ille bağlantı halindedir, alt ucu ise yemek borusu ile devam etmektedir.

Farenks yukarıdan aşağıya doğru “Nazofarinks“, “Orofarinks” ve “Laringofarinks” olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Farenjit daha çok Nazofarinks adı verilen bölgeyi etkilemektedir. Çünkü bu bölgenin hemen önünde burun boşluğu ve burun arka delikleri bulunmaktadır.

Farenjit Nedir?

Yukarıda tarif ettiğim Farenks (farinks) adlı bölgenin enfeksiyonuna Farenjit denmektedir. Genel hatlarıyla boğaz iltihabı olarak tanımlanabilir. Altta yatan nedenler çoğunlukla bakteriler ve virüslerdir. Farenjitin en sık nedeni %90 ihtimalle virüslerdir, az bir kısmı bakteriler tarafından oluşmaktadır.

Her yaşta görülmekle beraber 4-7 yaş arası çocuklarda sık görülür, bir yaş altında çok az görülmektedir. Sürekli konuşmak zorunda kalan kişilerde (öğretmen, spiker, ses sanatçıları ve Doktorlar) daha çok görülür.

Farenjit hastalığı, bazen ciddi bir hastalığa dönüşebilir. Bunun da en önemli nedeni, diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı olmasıdır. Genellikle kış ve bahar aylarında gözükse de, yılın tüm zamanlarında görülebilir.

Farenjit belirtileri altta yatan nedene göre farklılıklar gösterebilir. Bakteriyel nedenler ile oluşan hastalık daha az olsa da, belirtileri genellikle daha ağırdır. Diğer pek çok üst solunum yolu enfeksiyonu gibi Farenjitte de; boğazda ani başlayan yanma, yutkunmada zorluk ve ağrı, ses kısıklığı, ateş ve öksürük görülür. Çoğu vaka birkaç gün içinde kendiliğinden düzelme eğilimi gösterir.

Farenjitin Nedenleri Nedir?

Farenjit hastalığı, genellikle virüs kaynaklıdır. Ancak çok çeşitli bakteriyel ve virüsler sonucunda da ortaya çıkabilir. Bunlar genellikle akut enfeksiyonlarda görülür. Kronik enfeksiyonları ise; sık üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik burun tıkanıklığı, aşırı sigara ve alkol tüketimi, kuru ve kirli havalar gibi nedenlerle oluşmaktadır. Farenjite yol açan tüm nedenler şunlardır:

~ Virüsler

~ Bakteriler

~ Hava kirliliği

~ Kuru ve tozlu hava

~ Gastroözefageal reflü

~ Sigara kullanımı

~ Burun yapısındaki bozukluklar

~ Çok sıcak ve sok soğuk içeceklerin tüketilmesi

Farenjite yol açan başlıca nedenler olarak bunları sayabiliriz. Ancak bu hastalığa sebep olan birçok neden daha vardır. Bunlar; sürekli burun tıkanıklığı, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek, alerji, kronik sinüzit ve buna bağlı oluşan geniz akıntısı, diş ve diş eti enfeksiyonları, sık sık boğaz temizleme hareketi, frengi, verem, cüzzam, bazı romatizmal hastalıklar, kalabalık ve kapalı ortamlar ve sesini sürekli olarak kullanmak zorunda kişiler nedeniyle de oluşabilir.

Farenjitin Belirtisi Nelerdir?

Farenjite yol açan birçok neden olduğu gibi, bu nedenler sonrasında ortaya çıkan belirtiler de oldukça fazladır. Belirtiler genellikle ani bir şekilde başlar ve hızla geçer. Ancak kronik formunda belirtiler uzun sürelidir ve iyi bir tedavi gerektirmektedir. Farenjitin belirtisi şunlardır;

1. Boğazda Ağrı ve Yanma

Farenjitin en önemli ve en sık görülen belirtisidir. Yutak bölgesinde yaşanan enfeksiyon sonrasında bu bölgede iltihaplanma gelişir. İltihaplanan bölge yüzünden boğazda ağrı ve yanma vardır. Hastalığın başladığı ilk zamanlarda ağrı ve yanmadan önce bu bölgede kaşıntı hissi vardır. Hastalığın ileri zamanlarında ise Farenksde kuruluk vardır ve hastalar sık sık sıcak bir içecek arayışına girer.

2. Boğazda Kızarıklık

Farenksin enfeksiyonu ve iltihabına bağlı olarak diğer görülen belirti de boğaz da kızarıklıktır. Enfeksiyon ve iltihaplı bölgelerde görülen tipik belirtidir kızarıklık.

3. Öksürük

Boğazdaki enfeksiyon sonrasında yanma ve tahriş görülür. Hastalarda öksürük refleksi tetiklenir. Bu yüzden görülen diğer önemli belirti de öksürüktür.

4. Ses Kısıklığı

Hastalığın tuttuğu bölgenin genişlemesi ile beraber ortaya çıkan belirtidir. Ses tellerinin ve boğazın yaygın tutulumu ile ses kısıklığı gelişir. Sesin tam olarak eski haline gelmesi bazen uzun sürmektedir.

5. Ateş

Farenjit nedeniyle görülebilecek bir belirtidir. Özellikle bakteriyel Farenjitte daha belirginidir ve 39-40 dereceleri bulabilir. Viral Farenjitte hafif bir ateş vardır.

6. Halsizlik ve Yorgunluk

Hastalığın genel etkisi nedeniyle de görülebileceği gibi, hastalığa neden olan virüs ve bakterilerin salgıladığı maddeler nedeniyle de halsizlik ve yorgunluk görülür.

7. Burun Akıntısı

Farenjit büyük çoğunlukla Tonsillit ile görülür ve bu yüzden Tonsillofarenjit olarak isimlendirilir. Burun bölgesindeki bezlerin de enfeksiyonu ile beraber, burun akıntısı da sıkça görülür.

8. Diğer Belirtiler

Yutak bölgesinin bulunduğu yer önemli bir bölgedir. Buranın enfeksiyonu diğer pek çok belirtiye neden olur. Bunlar; yutkunma zorluğu, geniz akıntısı, baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları, boyun bölgesindeki lenf bezlerinin şişmesi ve ağrısı, kulağa vuran ağrı, gıcık tutması, boğazda yabancı cisim ve takılma hissi de görülmektedir.

NOT:  Bu yazı bir Doktor tarafından, hastaları ve hastalık potansiyeline sahip kişileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir tanı ve tedavi amacı yoktur. Yukarıda gördüğünüz şikayetlere sahipseniz bir Kulak-Burun-Boğaz Doktoruna muayene olmanızda fayda var.

Leave a Reply