Depresyon Nedir? Depresyonun Belirtisi Nelerdir?

İnsan yaşamını etkileyen gelişmelerle beraber bazı hastalıkların görülme sıklığı azalırken, bazı hastalıkların ise görülme sıklığı artmaktadır, görülme sıklığı artan hastalıklardan biri de depresyondur. Depresyon hastalığının toplumumuzda görülme sıklığı %3 – 5.8 arasında değişmektedir. Yaşam boyunca erkeklerde görülme olasılığı %3-12 iken kadınlarda görülme olasılığı %10-26’dır.  Kadınlarda görülme olasılığı ve tekrarlama olasılığı daha fazladır.

Depresyon Nedir Depresyonun Belirtisi Nelerdir

Depresyon Nedir?

Depresyon; uyaranlara karşı duyarlığın azalması, girişim gücünün ve kendine güvenin yiterek umutsuzluğun, karamsarlığın güçlenmesi biçiminde beliren ruhsal bir bozukluktur. Depresyon anlık duygulanım bozukluğu değil, uzun süreli bir duygudurum bozukluğudur. Hastalık demek için ise; bazı semptomların bir araya gelmesi, belli bir süre geçmesi ve hasta kişinin işlevselliğinin bozulması gerekiyor.

Bütün toplumlarda kadınlarda yaklaşık olarak iki kat daha fazla görülmektedir. Bu durum hormonal farklara, çocuk doğurmaya, kadınların erkeklerden daha fazla psikososyal stresöre maruz kalmalarına bağlanmıştır ancak kesin olarak bu farkın nedeni bilinmemektedir. Depresyon tüm yaşlarda görülebilir. Depresyon vakalarının %50 si 20-50 yaşları arasındadır. Sıklıkla 40’lı yaşlarda başlar.

Depresyonun Belirtisi Nelerdir?

1.  Depresif Duygu Durum

Depresyonun en önemli iki belirtisinden ilkidir. Depresyon hastalarında uzun süredir devam eden, hemen her gün görülen ve yaklaşık olarak gün boyu süren depresif duygudurum hali vardır.

2.  Keyifsizlik (Anhedoni)

Depresyonun en önemli iki belirtisinden ikincisidir. Depresyon hastalarında uzun süredir devam eden, hemen her gün görülen ve yaklaşık olarak gün boyu süren bir keyifsizlik durumu hakimdir. Depresyona yakalanmadan önce keyif alarak yaptığı aktivitelerden artık keyif alamaz.

3.  İstemsizce Kilo Alma veya Verme

Bu hastalarda depresyona bağlı olarak kilo değişiklikleri gözlenebilmektedir. Bu durumun asıl sebebi iştaha bağlıdır. Depresyondaki bireylerde bazen iştah artışı olabilirken bazen de iştahta belirgin bir azalma olabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak yeme alışkanlığı değişir ve kilo değişiklikleri gözlenir.

4.  Uyku Bozukluğu

Depresyondaki bireylerde uyku değişiklikleri sıkça gözlenir. Depesif duygudurumun bir etkisi olarak da sayılabilir bu durum. Hastalar normal yaşantılarına göre oldukça fazla uyuyabilirler.  Bazı hastalarda yatakta geçirilen süreler 20 saati bulabilmektedir. Çok az bir hasta grubunda ise uyku azalması gözlenmektedir. Bu hastalar da normal yaşantılarına göre çok az uyumaktadır depresyon sırasında.

5.  Hareket Değişiklikleri

Bu hastalar depresyon döneminde ruhsal bir gerilime sahiptirler. Bu gerilim sonucunda iki etki ortaya çıkabilir. Ya olduğundan çok daha hareketli olurlar ya da tam tersine çok da pasif olurlar. Depresyon hastalarının hızlarında artış olabileceği gibi, çoğunlukla hareketlerde yavaşlama görülür.

6.  Halsizlik

Halsizlik birçok hastalığın belirtisi olabilir. Yine de diğer belirtiler ile birleşince depresyonun tanısında önemli bir yere sahip olur. Depresyon hastaları oldukça halsizdirler, bitkindirler. Enerji kayıpları gözle görülür şekildedir. Yataktan çıkmaya, yemek yemeye ve diğer gündelik aktivitelerine  bile güç bulmakta zorluk çekebilirler.

7.  Değersizlik Duygusu

Depresyondaki bireylerde değersizlik duygusu hakimdir. Kendilerine karşı güven kaybı yaşarlar. Değersizlik duygusu ve güven kaybı nedeniyle kendilerine uygun olmayan suçlamalar ile çeşitli suçluluklar yüklemeleri de sıkça görülmektedir.

8.  Düşünceleri Toparlayamama

Hastalarda düşünce konusunda da problemler görülür. Düşüncelerini bir konu üzerine yoğunlaştırmada zorluk çekerler. Bu nedenle gündelik aktiviteleri ve diğer işleri sekteye uğrar. Düşüncelerini uzun süre yoğunlaştıramadıkları için bir işi uzun süre devam ettiremezler. Bununla birlikte düşüncelerinde kararsızlık yaşarlar.

9.  İntihar Duygusu

Depresyon hastaları için en korkulacak belirti intihar düşüncesidir. Tıp literatüründeki hastalıklar arasında intihar oranı en fazla olan hastalık depresyondur. Bu hastalarda yineleyen zamanlarda ölüm ve intihar düşünceleri vardır. İntihar düşüncesi ile yaşayan hastalar ayrıca özgül bir intihar tasarlamaya çalışırlar.

Özet:  Bu yazı bir Doktor tarafından hastaları ve hasta potansiyeline sahip kişileri bilgilendirmek için yazılmıştır. Herhangi bir tanı ve tedavi amacı yoktur. Yukarıda gördüğünüz şikayetlere sahipseniz bir Psikiyatri Doktoruna muayene olmanızda fayda var.

Leave a Reply