Apandisit Nedir? Apandisitin Belirtisi Nelerdir?

Tıbbi adıyla apendix, halk arasında bilinen adıyla apandis. Doğuştan var olan ve kalın bağırsağın başlangıç kısmında dışarıya doğru çıkıntı şeklinde bulunan bir kör bağırsak parçasıdır.  Bu kör bağırsak parçasının uzunluğu 6-8 cm kadardır. Görevi tam bilinmemekle beraber hayatın ilk yıllarında bağırsakta bulunan savunma mekanizmasını düzenlediği kabul edilmektedir. Apandisit ise buranın enfeksiyonuna verilen isimdir.

Apandisit Nedir Apandisitin Belirtisi Nelerdir

Apandisit Nedir?

Apandisit, apandis denen bu 6-8 cm’lik kör bağırsak parçasının iltihaplanmasına verilen isimdir. Bu iltihaplanma sonrasında çok şiddetli karın ağrısı ve diğer birçok belirti görülür. Apandisit nedeniyle görülen karın ağrısı, çoğunlukla karnın sağ alt kısmındadır. Bazı hastalarda genetik farklılığa bağlı olarak apandisin yeri değişmekte ve görülen karın ağrısının bölgesi farklı olabilmektedir.

Apandisite neden olan en önemli etken, bağırsaktaki bakterilerdir. Bağırsakta çok sayıda bulan E.coli ve B.fragilis adlı bakteriler nedeniyle oluşur. Buradaki enfeksiyon sonrasında apandisin boyutu büyür ve ağrıya sebep olur. İyice büyümesi durumunda patlama ihtimali vardır ve bu durum hayatı tehdit edebilir.

Apandisit çoğunlukla 3 yaşından sonra görülmeye başlar ve 40 yaşından sonra görülme olasılığı oldukça azalır. Özellikle görüldüğü yaşlar ise 20-40 yaş arasıdır. Tüm nüfusun %7’si yıllar içinde Apandisit nedeniyle apandektomi ameliyatı geçirir.

Apandisitin Nedenleri Nelerdir?

Apandisin iltihaplanmasına neden olacak sebep tam olarak bilinmeyebilir, bazı durumlarda birden fazla sebep nedeniyle oluşmuş da olabilir. Apandisitin asıl nedeni, kanalının tıkanmasıdır. Apandis kanalının tıkanmasına sebep olabilecek birçok neden vardır.

~ Fekalitler (dışkı taşı)

~ Yoğun bakteri birikimi

~ Büyümüş lenfoid folliküller

~ Parazitler

~ Travma

~ Apandis tümörleri

~ Bağırsak veya diğer karın içi tümörler 

~ Sebze ve meyve çekirdekleri

Yukarıdaki nedenlerden birinin veya birden fazlasının birleşmesi ile apandis lümeni tıkanır. Bu durumda organ içinde bakteri çoğalması başlar. Zamanla apandis içinde basınç artar ve ağrı başlar. Artan basınçla beraber apandisi besleyen kan damarları sıkışabilir ve bu yüzden apandis kangreni oluşabilir. Zamanla gelişen basınç ve kangren sonucunda apandisin patlaması görülebilir. Apandis patlaması acil bir tıbbi durumdur ve Doktor tarafından müdahale edilmelidir. Bazı hastalarda apandis patlamaz, bir kenarından karın içine bakteri dolu sızıntı yapabilir. Karın içinde bakteri çoğalması da oldukça ciddi bir sağlık problemidir.

Apandisitin Belirtisi Nelerdir?

Apandisite ait belirtilerin çoğu, diğer birçok rahatsızlıkta görülen belirtilere benzemektedir. Karnın sağ alt kısmında görülen ve çok şiddetli karın ağrısı apandisit düşündürür. Bu ağrıyla beraber aşağıdaki diğer belirtilere sahipseniz bir Doktora görünmeniz iyi olacaktır.

1. Karın Ağrısı

Apandisitin en sık ve en sıkıntı verici belirtisidir. Bu ağrı genellikle şöyle görülür; karnın tam orta noktasında yani göbek deliği çevresinde başlar. Burada başlayan ağrı geniş bir alandadır. Zamanla ağrının yeri sağ alt bölgeye doğru kayar. Burada görülen ağrının yeri net bir şekilde tarif edilebilir ve bıçak saplanır tarzda bir ağrıdır.

2. Baskı ve Hareketle Artan Ağrı

Apandisit nedeniyle gelişen ağrının diğer özellikleri ise, baskı uygulandığında artması ve hareket ile ağrının daha da çoğalmasıdır. Bu hastalar ağrıları nedeniyle karınlarına dokunulmasına izin vermek istemezler. Ayrıca kendilerine uygun bir yatış pozisyonu belirleyip hep o halde kalmak isterler. Çünkü hareket edince ağrıları çok şiddetlenir.

3. İştahsızlık

Anoreksi olarak ifade edilen bu durum hastalığın en önemli belirtilerinden biridir ancak pek dikkat çekmez. Apandisite sahip hastalarda, daha karın ağrısı başlamadan önce iştahsızlık başlar. Hastaların %90’nında görülen bir belirtidir.

4. Kabızlık

Diğer bir önemli belirti ise kabızlıktır. Apandis bölgesinde görülen enfeksiyon sonucunda bağırsak pasajı yavaşlar ve bu hastalarında birçoğunda kabızlık görülür.

5. Bulantı ve Kusma

Birçok hastalığın belirtisi olan bulantı ve kusma apandis iltihaplanması nedeniyle de görülür. Diğer belirtiler ile beraber düşünüldüğünde hastalığın tanısına yardımcı olur. Bu hastalıkta görülen kusmalar şiddetli değildir ve ancak ağrı başladıktan sonra görülür. Kusmanın sebebi ise karın içindeki zarların irritasyonudur.

6. Ateş

Apandisitin patolojisine neden olan durum aslında bir enfeksiyondur. Enfeksiyon durumlarında vücutta ateş görülür. Ancak bu rahatsızlıkta ateş çok yüksek değerlere kadar yükselmez. Genellikle 38 derece civarında bir ateş görülür. Daha yüksek seviyelere ulaşan ateş durumunda, Apandisite bağlı komplikasyon oluşmuş olabilir.

7. Kalp Atımında Artış

Aslında bu belirti de hastalığın ileri aşamasında görülür. Apandisite bağlı kalp atımında hafif artış görülebilir. Ancak kalp atımının 120-140 gibi değerlere ulaşması yine Apandisite bağlı komplikasyon nedeniyle olmuş olabilir.

8. Diğer Belirtiler

Apandisite bağlı daha farklı belirtiler de görülebilir. Diğer belirtiler ise şunlardır; gaz yapma ihtiyacı hissetmek ancak gaz çıkaramamak, hastanın bacaklarını karnına çekmesi sonucunda ağrının azalması, karın bölgesinde şişme, çoğunlukla kabızlık görülse de bazı hastalarda ishal görülebilir, anal bölgede ağrı ve idrar yapmada zorlanma.

Özet:  Bu yazı bir Doktor tarafından, hastaları ve hastalık potansiyeline sahip kişileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir tanı ve tedavi amacı yoktur. Yukarıda gördüğünüz şikayetlere sahipseniz, acil durum olabileceğinden dolayı Acil Servise başvurmalısınız. Şayet olay yavaş seyrediyorsa bir Genel Cerrahi Doktoruna muayene olmanızda fayda var.

Leave a Reply